declub.jpg

Praktisch in De Club (faq's)

Hieronder geven we de antwoorden op enkele van de meest voorkomende vragen weer. 

Algemene kosten verbonden aan het huren van De Club

 • Huur: 25 euro
 • Waarborg: 125 euro
 • Schoonmaak: 0 euro - 125 euro (zie verder)
 • Lening geluids- en lichtinstallatie en inzet technieker: 250 euro
 • Eigen kosten van drank, bands, dj’s, SABAM etc.

Dranken in De Club

Bij het huren van De Club ben je verplicht om de drank af te nemen van de stad. Via de drankenlijst kan je de gewenste dranken en aantallen doorgeven. Dit kan tot 10 dagen voor de datum van het evenement.

Sterke drank

Je kan enkel sterke drank aanbieden in De Club als je hiervoor een vergunning hebt verkregen. Deze kan je aanvragen bij de het evenementenloket via dit formulier.

Bij het bestellen van de sterke drank, die je de vergunning ook door te geven. De lijst met sterke dranken vind je hier.

SABAM

Je moet zelf SABAM aanvragen voor je evenement. Dit kan je doen via de website van SABAM. De zaal is 80m² groot, dit dien je ook bij de aanvraag op te geven.

Billijke vergoeding

Een billijke vergoeding moet je niet meer aanvragen. De Club betaalt zelf een jaarvergoeding voor de billijke vergoeding.

Security

Bij het organiseren van jeugdevenementen moet je verplicht veiligheidsagenten plaatsen. Je kan enkel een securityfirma inzetten die erkent is door Vigilis. Je kan hiervoor ook subsidies aanvragen.

Schoonmaak

Wanneer je de zaal huurt, heb je de keuze om de zaal zelf te kuisen of om dit te laten doen. Als je gebruik wenst te maken van onze schoonmaakploeg dan vragen wij hiervoor een vergoeding van 125 euro. Wanneer je ervoor kiest om de zaal zelf te kuisen en dit gebeurt niet grondig genoeg, dan zal hiervoor een kuisopdracht aangerekend worden verhoogd met een extra forfait.

Aantal decibel

In De Club is het toegelaten om dagelijks tot 5 uur ‘s morgens muziek te maken. Dit gebeurt op voorwaarde dat het volume van de muziek maximum <=100dB(A) Laeq 60 min bedraagt. Huurders zijn verplicht om tijdens het evenement een geluidsmeting te doen aan de hand van de voorziene geluidsmeter.

Openbare en privé-evenementen

Bij een privé-evenement worden de aanwezigen persoonlijk uitgenodigd en enkel diegene die op de genodigdenlijst staan, krijgen toegang. Deze privé-evenementen zijn niet toegelaten in De Club. Enkel openbare evenementen mogen in de club georganiseerd worden en hier wordt ook streng op toegezien. Iedereen moet de kans krijgen om ofwel gratis, ofwel via inkomgeld of kaartenverkoop De Club te betreden. De evenementen van openbare aard moeten tevens ook aan de geldende voorschriften voldoen.

-16 jarigen

Een -16-jarige mag in principe niet aanwezig zijn op een dansgelegenheid zonder begeleiding van een volwassene. Toch mag een jongere, ongeacht zijn leeftijd, naar evenementen gaan zonder winstgevend doel. Dit zijn fuiven die niet uit handelsgeest worden opgezet (bijvoorbeeld een schoolbal, fuiven van verenigingen en dergelijke). Bij onduidelijkheid moet de rechtbank beslissen of een feest een handelsgeest heeft of niet.

Aantal personen

In totaal zijn er maximum 150 personen toegelaten in De Club.

Eten

In De Club is het niet toegestaan om eten te bakken, frituren, koken en dergelijke. Eten mag enkel worden opgewarmd in de microgolfoven.

Eetkraam

Ja, hiervoor is een vaste plaats aangeduid, dit dien je ook aan ons te melden. Mogelijks moet je hiervoor ook nog een vergunning aanvragen bij de stad.

Politie

De politie wordt automatisch op de hoogte gebracht van het evenement.

Beschikbaar Materiaal

 • Vaste toog met 2 tapinstallaties en koelkast
 • Laad- en losruimte achter het podium
 • Podium (6m x 5m) met podiumstukken (1m x 2m)  
 • Geluids- en lichtinstallatie. Deze kan je gratis gebruiken indien je een betalende technieker van de Club inschakelt. Meer info en inventaris kan je hier vinden.

Verzekering

Wanneer je de club huurt, is het aangeraden om een evenementenpolis te nemen. Je moet op voorhand  jouw polisnummer en verzekeringsmaatschappij aan ons bezorgen. Indien wij deze niet tijdig ontvangen kan de verhuur niet doorgaan. Op de website van Fuifpunt vind je meer informatie terug over de verzekering bij evenementen.

De huurder kan desgewenst volgende optionele verzekeringen afsluiten om zich verder in te dekken: 

 • Contractuele aansprakelijkheid: verzekeringspolis voor alle schade aan de zaal, die niet gedekt wordt door de polis brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid. 

 • Verzekering alle risico’s: Deze verzekering voor materialen dekt risico’s van diefstal, vandalisme, … die doorgaans niet zijn opgenomen in de brandpolis. 

 • Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers: Vele verenigingen zijn hiervoor al verzekerd en hebben dus geen extra polis nodig. Indien bij de organisatie helpers betrokken zijn die geen deel uitmaken van de vereniging, is deze verzekering te overwegen. 

 • Verzekering van gewone leden en/of deelnemers: Bij een organisatie met verhoogd risico kan men overwegen deze verzekering af te sluiten. De polis bevat in hoofdzaak de verzekering van lichamelijke ongevallen en de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt aan derden. 

 • Vestiaireverzekering: voor schade aan en diefstal van kledingstukken afgegeven in de vestiaire. 

 

Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dient de artiest te beschikken over een kunstenaarskaart. Deze kunstenaarskaart wordt aangevraagd bij de Commissie Kunstenaars en wordt direct na de ontvangst van de aanvraag afgeleverd door de Commissie Kunstenaars. Let dus op hoe je in de toekomst vergoedingen aan artiesten bezorgd.

Bijkomende info

Huurreglement

Subsidiereglement

Retributiereglement

Prijslijst dranken / sterke dranken

Plattegrond

Inventaris PA installatie