declub.jpg

Centen in De Club

Wil je zelf een evenement organiseren in De Club? Dan willen we dit voor jou zo makkelijk mogelijk maken. Met onze financiële ondersteuning willen wij organisatoren stimuleren om kwaliteitsvolle evenementen te laten plaatsvinden.

Impulssubsidie

Je kan een impulssubsidie krijgen voor jouw event onder bepaalde voorwaarden. Die kan je terugvinden  in het subsidiereglement. Je kan een subsidie aanvragen onmiddellijk bij de verhuuraanvraag of via dit formulier.

Bij je subsidieaanvraag zal je een begroting van jouw evenement moeten indienen. Nadien vragen wij ook een afrekening en evaluatie.

Voor éénmalige activiteiten kunnen de subsidies tot 500 euro bedragen. Voor wederkerende events kunnen deze oplopen tot 1250 euro.

Securitysubsidies

Bij elk jeugdevenement waar dj's spelen dat plaatsvindt in De Club moeten er twee veiligheidsagenten ingeschakeld worden. Ook voor de inzet van beveiliging kan je ondersteuning verkrijgen. In het reglement lees je de voorwaarden rond veiligheid op jeugdfuiven. Je kan een toelage aanvragen via dit formulier of wanneer je je verhuuraanvraag indient voor De Club.