Doel van het project

Gezocht: jouw idee en stem!

De jeugddienst en jeugdraad Mechelen organiseren een participatietraject. Hierbij willen we mechelse jongeren bereiken tussen 15-25 jaar. Wij geven jullie de kans om een aantal vierkante meter op de jongerenplek Transit M in te vullen aan de hand van jullie ideeën.

De effectieve invulling gebeurt op basis van jullie creatieve input, experten en het beleid, waarbij we de resultaten van dit projecten voorleggen aan het beleid.

De resultaten vormen een startpunt om in de toekomst samen met jullie actiever in te zetten op on- en offline participatie.


Hoe just?

De jeugddienst stelt een aantal vierkante meter op Transit M ter beschikking voor nieuwe invulling. Dit gebeurt via een samenspel van on- en offline momenten. Jullie dienen zelf online ideeën in op basis van enkele criteria. Daarna stem je op ideeën of werk je offline mee samen met de jeugddienst, andere jongeren, experten en het beleid. En laat je creatieve geest de vrije loop, want er is een budget van 50 000 euro voorzien.

STEP 1. Shoot je idee! | afgerond

In de eerste fase gingen we nuts en dienden er 20 jongeren een idee in. 

STEP 2. Stem op ideeën | afgerond

Gedurende een periode van 1 maand kon er gestemd worden op alle ingediende ideeën. In totaal waren er 110 stemmen en konden de ideeën geclusterd worden onder twee thema's:

  • Street | skate | rolstoelvriendelijk parcours
  • Chillen | hangen

STEP 3. Join us op 17 en/of 20 november! 

Hoera, we hebben 20 ideeën en 2 thema's waarmee we aan de slag gaan. Interesse om deel te nemen aan de cocreatieve brainstormsessies? Registreer je en we nodigen jou uit!

Tijdens twee cocreatieve brainstorms zullen er naast jou, ook andere geïnteresseerde jongeren aanwezig zijn, samen met de jeugdraadsleden, de jeugddienst én een team experten. Samen werken we de concrete voorstellen uit.

Aan de hand van de uitgewerkte ideeën gaat de jeugddienst aan de slag om de nodige leveranciers aan te spreken.

STEP 4. Eindmeet in zicht!

De realisatie zal plaatsvinden in 2022 op de site.