Doel van het project

Gezocht: jouw idee en stem!

De jeugddienst en jeugdraad Mechelen organiseren een participatietraject. Hierbij willen we mechelse jongeren bereiken tussen 15-25 jaar. Wij geven jullie de kans om een aantal vierkante meter op de jongerenplek Transit M in te vullen aan de hand van jullie ideeën.

De effectieve invulling gebeurt op basis van jullie creatieve input, experten en het beleid, waarbij we de resultaten van dit projecten voorleggen aan het beleid.

De resultaten vormen een startpunt om in de toekomst samen met jullie actiever in te zetten op on- en offline participatie.


Hoe just?

De jeugddienst stelt een aantal vierkante meter op Transit M ter beschikking voor nieuwe invulling. Dit gebeurt via een samenspel van on- en offline momenten. Jullie dienen zelf online ideeën in op basis van enkele criteria. Daarna stem je op ideeën of werk je offline mee samen met de jeugddienst, andere jongeren, experten en het beleid. En laat je creatieve geest de vrije loop, want er is een budget van 50 000 euro voorzien.


Wat komt eraan? 

  1. Shoot je idee | afgerond
  2. Stem op ideeën | afgerond
  3. Join us | afgerond
  4. Realisatiefase

STEP 1. Shoot je idee! | afgerond

In de eerste fase gingen we nuts en dienden er 20 jongeren een idee in. 

STEP 2. Stem op ideeën | afgerond

Gedurende een periode van 1 maand kon er gestemd worden op alle ingediende ideeën. In totaal waren er 110 stemmen en konden de ideeën geclusterd worden onder twee thema's:

  • Street | skate | rolstoelvriendelijk parcours
  • Chillen | hangen

STEP 3. Join us op 17 en/of 20 november! | afgerond

Hoera, we hebben 20 ideeën en 2 thema's waarmee we aan de slag gaan. Interesse om deel te nemen aan de cocreatieve brainstormsessies? Registreer je en we nodigen jou uit!

Tijdens twee cocreatieve brainstorms zullen er naast jou, ook andere geïnteresseerde jongeren aanwezig zijn, samen met de jeugdraadsleden, de jeugddienst én een team experten. Samen werken we de concrete voorstellen uit.

Aan de hand van de uitgewerkte ideeën gaat de jeugddienst aan de slag om de nodige leveranciers aan te spreken.

STEP 4. Realisatiefase

Momenteel is de jeugddienst aan de slag met de twee delen: freerunnen en streetzone. 

Achter de schermen zijn we dan ook volop bezig aan de projecten. 

Rond het luik van de freerunners hebben we concreet al wat zaken kunnen verduidelijken. Hierin zijn we de opstart aan het doen om leveranciers te vinden. Dit is een hele procedure die we als stad moeten doorlopen. 

Bij de zone rond het streetdeel hebben we heel duidelijk jullie stem gehoord rond het willen meebouwen aan het park. Hierin zijn we wetgevingsgewijs en praktisch nog aan het bekijken wat er mogelijk is. Daarnaast bekijken we om ook hier de procedure voor leveranciers stillaan open te zetten. 

Tot slot gaven jullie nog andere ideeën mee voor Transit M, namelijk bomen verplaatsen naar wadi, chillzone en drinkfontein samen, groene zone rondom skatepark. Hierin zijn we ook de nodige stappen aan het zetten.


Vragen?

Heb je nog vragen over het project?