Huisregels

In de Loods is er van bij de opening een ID scan aanwezig. Bezoekers dienen hiermee rekening te houden dat ze steeds hun identiteitskaart moeten bijhebben als ze de zaal willen betreden. 
 
Volgende huisregels zijn van kracht in alle gebouwen van De Loods. 
 
De belangrijkste regel is natuurlijk: wees goed voor elkaar en maak zoveel fun als mogelijk! Doe een ander niks dat je zelf niet leuk zou vinden. Kortom, maar er een feest van! En hou je a.u.b. aan de paar regels die we hieronder mee geven:
 
 • Bij aankoop van een ticket of bij het betreden van de zaal verklaart u zich akkoord met onderstaand reglement. Indien u een ticket aan de deur koopt geldt dit reglement ook. 

 • Bij het betreden van de zaal zal je gevraagd worden om jouw identiteitskaart te scannen in een elektronische lezer. Als je dit niet wenst te doen zal je de zaal ook niet kunnen betreden. 

 • Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt zal jou gevraagd worden om een ander identiteitsbewijs (oude identiteitskaart, voorlopige identiteitskaart, …) voor te leggen. Als je dit niet wenst te doen zal je de zaal ook niet kunnen betreden. 

 • Indien de scan aantoont dat voor jou een toegangsverbod loopt, kom je de zaal niet in.  

 • Bij het betreden van de zaal kan je gefouilleerd worden door de aanwezige security-agenten, Dit gebeurt bij vermoeden van het bezit van gevaarlijke voorwerpen (onder gevaarlijke voorwerpen wordt verstaan: wapens,
  glas, blik, deodorant, …). Personen met een rugzak worden steeds gefouilleerd.
  Bij weigering van fouilleren wordt de toegang tot de zaal geweigerd”

 • Let goed op je spullen!! De exploitant van de zaal en de organisator van dit evenement zijn in principe niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen. 

 • Je komt binnen in een publiek toegankelijke zaal, er geldt bijgevolg een rookverbod. Rokers kunnen buiten roken binnen de aangewezen perimeter mits et nodige respect voor de omgeving (lawaai, afval, …) en het beperken van overlast. 

 • Glazen, bekers of consumpties meenemen buiten de zaal en buitenperimeter is verboden. 

 • De toegang kan worden geweigerd aan geïntoxiceerde of agressieve personen. 

 • Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik van gedistilleerde dranken is voor min 18-jarigen verboden. 

 • Je mag geen eigen drank meenemen. 

 • Drugbezit en gebruik is in de Loods verbodenIndien bij controle door de bevoegde overheidsinstantie overtredingen worden vastgesteld, wordt de gebruiker hiervoor verantwoordelijk gehouden en staat hij in voor de betaling van eventuele boetes. 

 • bij bezoekers die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie, wangedrag, vandalisme, geweld, het gebruik en/of de verkoop van drugs en andere wanbedrijven en misdaden zal de politie worden verwittigd.

 • Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de exploitant van de zaal of de organisator van dit evenement moeten de zaal verlaten. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. 
 • Stad Mechelen pikt ‘seksuele intimidatie’ niet. Gedrag dat voor de ene speels en onschuldig lijkt, is voor de ander grensoverschrijdend. Seksuele intimidatie kan variëren van verbale vormen (naroepen, nafluiten) tot meer fysieke vormen (aanraken, achtervolgen, doorgang blokkeren). Wat belangrijk is, is de perceptie van wie geïntimideerd wordt. Wanneer iets over eigen grenzen gaat of als ongewenst wordt ervaren, spreken we van intimidatie. Bepaalde van deze vormen zijn strafbaar, afhankelijk van de ernst kan hier een GAS-boete of vervolging aan gekoppeld worden.
 • Bovenstaande regels zijn bindend,overtreders lopen het risico uit de zaal te worden gezet.Bij feiten van seksuele intimidatie,wangedrag,vandalisme,geweld, het gebruik en/of de verbruik van drugs, en andere wanbedrijven en misdaden kan een toegansverbod worden opgelegd voor maximaal 6 maanden voor alle evenementen die plaatsvinden in de Loods en alle evenementen die werken met bovenstaand label

 

Het volledige huishoudelijk reglement kan je hier lezen.