sint-romboutstorencaikonproducties_toerisme_mechelen-69.jpg

Praktisch in De Loods (faq's)

Hieronder geven we de antwoorden op enkele van de meest voorkomende vragen weer.

De meest voorkomende vragen mbt De Loods even op een rijtje. 

Algemene kosten verbonden aan het huren van De Loods
 • Huur: Zie artikel 2 van het huurreglement
 • Waarborg: Zie artikel 4 van het huurreglement
 • Schoonmaak: Prijs wordt later nog bepaald.
 • Eigen kosten van drank, bands, dj’s, SABAM etc.

Prijzen zijn nog in aanvraag en komen zo snel mogelijk online.

Dranken in De Loods

Bij het huren van De Loods ben je verplicht om de drank af te nemen van de stad. Via de drankenlijst kan je de gewenste dranken en aantallen doorgeven. Dit kan tot 10 dagen voor de datum van het evenement. Drankenlijsten kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Sterke drank

Je kan enkel sterke drank aanbieden in De Loods als je hiervoor een vergunning hebt verkregen. Deze kan je aanvragen bij de het evenementenloket via dit formulier.

Bij het bestellen van de sterke drank, die je de vergunning ook door te geven. De lijst met sterke dranken vind je onderaan deze pagina.

SABAM

Je moet zelf SABAM aanvragen voor je evenement. Dit kan je doen via de website van SABAM. De grootte van de zaal dien je door te geven. Halve zaal = 534 m² en de volledige zaal = 800 m²

Billijke vergoeding

Billijke vergoeding moet je niet meer aanvragen. De Loods betaalt zelf een jaarvergoeding voor de billijke vergoeding.

Security

Bij het organiseren van risicovolle openbare evenementen moet je verplicht veiligheidsagenten plaatsen. Een firma verbonden aan de zaal voert deze opdracht uit. Je kan hiervoor ook subsidies aanvragen, je kan die aanvraag doen gelijktijdig met het reserveren van de zaal. Uiteindelijk zal je enkel het bedrag moeten betalen dat overblijft na aftrek van subsidies. De afspraken tussen huurder en security zijn bepaald in het handelingsschema.

Schoonmaak

Wanneer je de zaal huurt, heb je de keuze om de zaal zelf te kuisen of om dit te laten doen. Als je gebruik wenst te maken van onze schoonmaakploeg dan vragen wij hiervoor een vergoeding voor.

halve zaal - 395 euro (incl btw)
hele zaal - 435 euro (incl btw)

Wanneer je ervoor kiest om de zaal zelf te kuisen en dit gebeurt niet grondig genoeg, dan zal hiervoor een kuisopdracht aangerekend worden verhoogd met een extra forfait. 

halve zaal - 558 euro (incl btw)
hele zaal - 622 euro (incl btw)

Aantal decibel

In De Loods is het toegelaten om dagelijks tot 5 uur ‘s morgens muziek te maken. Dit gebeurt op voorwaarde dat het volume van de muziek maximum <=100dB(A) Laeq 60 min bedraagt. Huurders zijn verplicht om tijdens het evenement een geluidsmeting te doen aan de hand van de voorziene geluidsmeter.

Openbare en privé-evenementen

Bij een privé-evenement worden de aanwezigen persoonlijk uitgenodigd en enkel diegene die op de genodigdenlijst staan, krijgen toegang. De evenementen van openbare aard moeten tevens ook aan de geldende voorschriften voldoen.

-16 jarigen

Een -16-jarige mag in principe niet aanwezig zijn op een dansgelegenheid zonder begeleiding van een volwassene. Toch mag een jongere, ongeacht zijn leeftijd, naar evenementen gaan zonder winstgevend doel. Dit zijn fuiven die niet uit handelsgeest worden opgezet (bijvoorbeeld een schoolbal, fuiven van verenigingen en dergelijke). Bij onduidelijkheid moet de rechtbank beslissen of een feest een handelsgeest heeft of niet.

Aantal personen

In totaal zijn er maximum 1000 personen toegelaten in de hele zaal. 
In totaal zijn er maximum 600 personen toegelaten in de halve zaal.

Eten

In De Loods is het niet toegestaan om eten te bakken, frituren, koken en dergelijke. Eten mag enkel worden opgewarmd in de microgolfoven.

Eetkraam

Hiervoor wordt een vaste buitenruimte voorzien. Exacte locatie komt later online.

Vestiaire

Er is een vestiaire aanwezig in de foyer (vestiaire nummers zijn NIET aanwezig)

Politie

De politie wordt automatisch op de hoogte gebracht van het evenement.

Beschikbaar materiaal
 • 28 zwarte nadarhekken
 • 20 podiumelementen van 2*1m // pootjes van 50 of van 100 cm // modulaire podiumtrap
 • 350 stoelen
 • 50 tafels (2,20m lang - 1,40m breed)
Oordopjes

Oordopjes zijn gratis ter beschikking in De Loods.

Verzekering

Wanneer je de club huurt, is het aangeraden om een evenementenpolis te nemen. Je moet op voorhand  jouw polisnummer en verzekeringsmaatschappij aan ons bezorgen. Indien wij deze niet tijdig ontvangen kan de verhuur niet doorgaan. Op de website van Fuifpunt vind je meer informatie terug over de verzekering bij evenementen.

De huurder kan desgewenst volgende optionele verzekeringen afsluiten om zich verder in te dekken: 

 • Contractuele aansprakelijkheid: verzekeringspolis voor alle schade aan de zaal, die niet gedekt wordt door de polis brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid. 

 • Verzekering alle risico’s: Deze verzekering voor materialen dekt risico’s van diefstal, vandalisme, … die doorgaans niet zijn opgenomen in de brandpolis. 

 • Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers: Vele verenigingen zijn hiervoor al verzekerd en hebben dus geen extra polis nodig. Indien bij de organisatie helpers betrokken zijn die geen deel uitmaken van de vereniging, is deze verzekering te overwegen. 

 • Verzekering van gewone leden en/of deelnemers: Bij een organisatie met verhoogd risico kan men overwegen deze verzekering af te sluiten. De polis bevat in hoofdzaak de verzekering van lichamelijke ongevallen en de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt aan derden. 

 • Vestiaireverzekering: voor schade aan en diefstal van kledingstukken afgegeven in de vestiaire. 

Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dient de artiest te beschikken over een kunstenaarskaart. Deze kunstenaarskaart wordt aangevraagd bij de Commissie Kunstenaars en wordt direct na de ontvangst van de aanvraag afgeleverd door de Commissie Kunstenaars. Let dus op hoe je in de toekomst vergoedingen aan artiesten bezorgd.

Bijkomende info

Huurreglement

Huishoudelijk reglement

Subsidiereglement

Prijslijst dranken categorie A & D / prijslijst dranken categorie B & C

Prijslijst sterke dranken categorie A & D / prijslijst sterke dranken categorie B & C 

Plattegrond