Sterke drankvergunning voor occasionele evenementen

Voor deze aanvraag geldt de wet van 28 december 1983 over de vergunning voor het schenken van sterke drank. Het reglement is verkrijgbaar op de dienst economie of op de website www.mechelen.be onder de rubriek e-loket, lokale economie.

Dien de aanvraag ten laatste 45 dagen voor de datum van het initiatief via dit formulier bij het evenementenloket.

Het schenken van sterke drank is

Gegevens van het event

Beginuur van het event
Einduur van het event
Op welke doelgroep is je event gericht? *
Adres

Gegevens van de verantwoordelijke

Adres

Wat gebeurt er verder met dit formulier?

De vergunning wordt binnen de 45 dagen afgeleverd na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Indien de toelating geweigerd wordt, ontvangt u een toelichting.